Standpunt zorg en welzijn

De FNP is een gemeenschapspartij. Voor het behoud van solidariteit moet begrip en respect van beide kanten tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek, Friezen en nieuwe Friezen behouden en versterkt worden, zodat niemand aan de kant komt te staan."Respect tussen arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek" (Wat vindt de FNP van zorg en welzijn)

Ziekenhuizen, scholen en woningbouwverenigingen moet terug naar de gemeenschap
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg, volkshuisvesting en onderwijs is een zaak van ons allemaal. Zodat ons ziekenhuis, onze school en onze omroep ook echt weer van ons zijn, en niet van de managers in Den Haag. Dat kan niet alleen maar aan Den Haag worden overgelaten. Daarom wil de FNP dat de provincie in de komende bestuursperiode een brede discussie start onder de Friezen. Die moet leiden tot een referendum over de vraag of en hoe Fryslân en de Friezen meer controle krijgen over ziekenhuizen, woningcorporaties en zorginstellingen. Het gaat hier dus om zeggenschap en regie op zorg en wonen op bovengemeentelijk niveau. De vraag die volgens ons in dit referendum moet worden gesteld is:
 
‘Moet de Friese burger meer invloed krijgen op besluitvorming met betrekking tot ziekenhuiszorg, bovengemeentelijke zorginstellingen en de volkshuisvesting?’
 
Sport
Sport en bewegen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor de samenleving. Daarbij ligt het accent niet alleen meer op ontspanning. Sportverenigingen spelen in de gemeenschap een verbindende rol, maar bevorderen ook dat de mensen gezonder leven. De breedtesport voor alle Friezen moet door de provincie actief worden gesteund. 
Door onze topsporters is Fryslân goed op de kaart gezet. Topsport is een positief visitekaartje voor Fryslân. Thialf is weer de schaatstempel van de wereld: de beste en duurzaamste. Daarnaast wordt de ijshockeyhal daar gerenoveerd en gemoderniseerd. Friese sporten zoals fierljeppen, kaatsen, skûtsjesilen en Fries dammen maken onderdeel uit van het Fries-eigene en moeten door de provincie worden gesteund. De Friese sporten moeten een plek krijgen binnen de projecten van het legacyprogramma Agenda2028.
 
Actiepunten FNP voor zorg en welzijn
 
1. Friese sporten blijvend steunen. 
 
2. Er is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor belangen van de cliënten in de zorg en die daar een basissubsidie voor krijgt (Zorgbelang Fryslân). 
 
  ☞ Naar het verkiezingsprogramma 2019-2023


2022 FNP Fryslân - Disclaimer