FNP Statenfractie


Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die in totaal 12 politieke partijen vertegenwoordigen. De FNP heeft op dit moment vier zetels, hieronder vindt u meer informatie over onze Statenleden. 

 

Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan om de vier jaar bij de provinciale verkiezingen. 

 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

 

  • het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân
  • het opstellen van de kaders (beleid) voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)
  • controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen

 

 

Provinciale Staten hebben ook nog een andere taak: zij kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

 

 
FNP Statenfractie


Provinciehuis 

Tweebaksmarkt 52

8911 KZ Leeuwarden

 

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

 

Tellefoon: 058-292 5803

E-mail: fnpfryslan.frl
2022 FNP Fryslân - Disclaimer