FNP Statenfractie


Provinciale Staten vormen het democratisch gekozen parlement van Fryslân. Er zijn 43 Statenleden die in totaal 10 politieke partijen vertegenwoordigen. De FNP heeft op dit moment vier zetels, hieronder vindt u meer informatie over onze Statenleden. 

 

Als inwoner van Fryslân kunt u de leden van Provinciale Staten kiezen. Dat kan om de vier jaar bij de provinciale verkiezingen. 

 

Provinciale Staten hebben drie hoofdtaken:

- het vertegenwoordigen van de inwoners van Fryslân

- het opstellen van de kaders (beleid) voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten)

-  controleren of Gedeputeerde Staten hun werk goed doen

 

Provinciale Staten hebben ook nog een andere taak: zij kiezen de leden van de Eerste Kamer in Den Haag. 

 

 
Sijbe Knol


Statenlid, fractievoorzitter

 

Portefeuille:

Programma 3, Omgeving - ruimte en wonen | energie

Programma 4, Milieu 

Programma 5, Mienskip - streekwerk en leefbaarheid 

Lid Steunfractie OSF 

 

Woonplaats: Sint Annaparochie

E-mail: s.knolfryslan.frl

Telefoon: 06 - 3094 4415 
Wopke Veenstra


Statenlid

 

Portefeuille:

Programma 2, Verkeer en vervoer

Programma 3, Omgeving - Water | Landelijk Gebied, Natuur en Landbouw inclusief mijnbouw

Lid Steunfractie OSF 

 

Woonplaats: Boelenslaan

E-mail: w.veenstrafryslan.frl

Tillefoan: 06 - 133 737 29
Sybren Posthumus


Statenlid

 

Portefeuille:

Programma 6, Economie, Recreatie en Toerisme

Programma 10, Financiën

Programma 11, Inzet NUON-middelen

Lid Auditcommissie en Platform Europa

 

Woonplaats: Reduzum

E-mail: s.posthumusfryslan.frl

Telefoon: 06 - 302 266 84

 
Rein van der Wal


Eerste opvolger

 

Woonplaats: Surhuisterveen

E-post: rein.van.der.walfnp.frl

 
2020 FNP Fryslân - Disclaimer