De stem van Friesland in de Eerste Kamer


Gerben Gerbrandy:
‘Den Haag heeft een Fries geluid wel nodig'

 

Mijn naam is Gerben Gerbrandy en ik heb mezelf kandidaat gesteld om voor de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie) een zetel in de Eerste Kamer in te nemen. De stemmers die op de FNP (of op Provinciaal Belang Fryslân) stemmen, stemmen dus indirect ook op mij.

Woensdag 20 maart (2019) is het weer zover, we mogen allemaal stemmen over hoe onze provincie Friesland de komende 4 jaar bestuurd zal worden. Dit is een belangrijk moment, waarbij niet alleen voor de provinciale staten gestemd kan worden, maar ook voor het Wetterskip Fryslân en indirect ook voor de Eerste Kamer. Dat zit zo: de statenleden die gekozen worden kiezen de leden van de Eerste Kamer

Coalitie verliest meerderheid

De Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. Interessant is als straks de coalitie in de Tweede Kamer haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest. In dat geval zullen zij bij de andere partijen aan moeten kloppen voor steun. Als onze stem nodig is, dan zal ik onze punten als wisselgeld naar voren brengen.

Er zijn 13 onafhankelijke partijen die samenwerken in de OSF. FNP'er Hindrik ten Hoeve heeft 12 jaar een zetel in de Eerste Kamer gehad voor de OSF. Er zijn grote kansen voor onafhankelijke partijen. Veel mensen zijn het Randstadkabinet zat en maarliefst 33% van alles stemmers stemmen als zij de kans krijgen op lokale onafhankelijke partijen. Veel mensen zijn alle vertrouwen in de politiek verloren en stemmen al helemaal niet meer.

 

Van onderen op

Als ik een kans krijg om jullie te vertegenwoordigen dat zal dat gebeuren met de gedachte van onderen op. Democratische vernieuwing zal ik ruimhartig steunen. Het neoliberale denken heeft zijn tijd gehad. Sommige voorzieningen zullen nutsvoorzieningen moeten worden. Bijvoorbeeld snel internet door glasvezel moet beschikbaar worden voor iedereen, net als water en licht.

Met de boeren zullen wij moeten laten zien hoe onze agrarische sector opnieuw wereldleider wordt met gezond voedsel en gezonde grond en gezonde dieren. Daardoor krijgt de boer het economisch beter dan met de intensieve veehouderij nu.

 

De vervuiler moet betalen

Alle maatregelen die voor een circulaire en fossielvrije en duurzame wereld genomen worden zal ik steunen. Natuurlijk betaalt de vervuiler en de krappe portemonnee wordt gespaard. Nu visie voor de toekomst voorkomt gigantische kosten voor ons nageslacht.

Taal en cultuur zijn wezenlijk voor het welzijn van de mens, daarom zal ik taal en culturele ontwikkelingen meer dan gebruikelijk in acht houden en helpen.

 

"20 maart net stinne, mar stimme. De Haach kin wol wat lûd út Fryslân brûke"

 

Groeten,
Gerben Gerbrandy

 
2020 FNP Fryslân - Disclaimer