NIEUWS   23-06-2020


FNP: betere bescherming weidevogelkuikens en reekalfjes door de inzet van drones

De FNP komt deze week met een motie om meer drones in te zetten voor de bescherming van de weidevogels in Fryslân. Uit een proef door vogelwachten van de Bond van Friese Vogelwachten blijkt dat het gebruik van drones heel effectief is om de nesten van weidevogels te vinden. Daarmee kunnen de kuikens beter worden beschermd. Boeren kunnen zo namelijk bij het maaien of bewerken rekening houden met de dieren op hun land. Drones kunnen ook worden ingezet bij het natuurbeheer en toezicht in andere gebieden in Fryslân.

"Vanuit de lucht zie je ze veel eerder" (Wopke Veenstra over weidevogelkuikens)

Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met de weidevogels. In de kadernota, die deze week wordt behandeld, zullen het nieuwe beleid en het financiële kader voor het volgende jaar worden vastgesteld. Elk jaar gaat er zo'n 9 miljoen euro om in het weidevogelbeheer en dat geld moet op een effectieve en doelmatige wijze worden uitgegeven. De FNP is van mening dat met de inzet van drones en droneteams op één dag veel meer gedaan kan worden als anders mogelijk zou zijn.

 

Wopke Veenstra: ‘Vanuit de lucht kun je veel meer zien. En daarmee vind je de nesten met de kuikens van weidevogels, hazenlegers en reekalfjes ook veel sneller. Als je weet waar ze zitten, zul je er niet per ongeluk overheen maaien.''

 

Met een motie vraagt de FNP aan het college van Gedeputeerde Staten om met een voorstel te komen over hoe met behulp van drones de beheersmonitoring de Bond van Friese Vogelwachten en het toezicht door de FUMO op de bescherming van weidevogels en andere natuuropgaven kan worden verbeterd.

 

Motie weidevogelbescherming met drones Tags: lanbou, natuer en lanskip

MEER OVER DIT ONDERWERP
2020 FNP Fryslân - Disclaimer