Onze blogs en podcasts

NIEUWS


FNP Fryslan Binnenhof den
04-05-2021

FNP stuurt brief aan de informateur: Geef ons de ruimte!

In een schrijven aan de informateur vraagt de FNP Statenfractie aandacht voor de grote uitdagingen die in Fryslân en Nederland spelen. Als grootste regionale partij van Nederland sinds 1962, vraagt de partij de ruimte om op eigen wijze, passend ...

FNP Fryslan Gerben van der
21-04-2021

Gerben van der Mei nieuw Statenlid voor de FNP

Gerben van der Mei uit Tzummarum heeft de belofte afgelegd als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Hij volgt Sybren Posthumus op als Statenlid voor de FNP. ...

FNP Fryslan Deltaplan voor het noo
19-04-2021

FNP: Volksvertegenwoordiging buitenspel gezet bij bekendmaken Deltaplan

De FNP Statenfractie is buitengewoon ontstemd over de manier waarop noordelijke bestuurders de plannen voor het Deltaplan voor het Noorden vanochtend hebben bekendgemaakt. Over de hoofden van inwoners en gekozen volksvertegenwoordigers heen, zonder v ...

FNP Fryslan Bo
16-04-2021

FNP, CDA, PvdA en VVD: Bouwe blinder! Aan de slag!

Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte. Met de krapte vliegen de prijzen omhoog, niet alleen in de stad, ook in de dorpen. De kopers voor een deel uit ons eigen provincie of uit andere delen van Nederland. Een ander deel van de kopers be ...

FNP Fryslan Solarenergy5622969 1920
15-04-2021

FNP zeer verbaasd over plannen energielandschap Waadhoeke

De FNP Statenfractie is zeer verbaasd over plannen van de gemeente Waadhoeke om nabij Sexbierum een grootschalig ‘energielandschap’ van 800 hectare aan te leggen en daar geconcentreerd alle energie op te willen wekken om in 2040 als gemee ...

FNP Fryslan Nrklogo
14-04-2021

Partijen kritisch over kosten verbonden partijen

De fracties van FNP, GrienLinks en 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân (PS) willen meer inzicht in de kostenontwikkelingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Dat stellen ze voor in een suggestie aan de Noordelijke ...

FNP Fryslan Sybren posth
07-04-2021

Sybren Posthumus (FNP) verlaat actieve politiek

Statenlid Sybren Posthumus van de FNP houdt na meer dan tien jaar op als lid van de Friese Staten. Nieuwe uitdagingen zijn op zijn pad gekomen. Gerben van der Mei uit Tsjommearum volgt Posthumus op als Statenlid voor de FNP. De wisseling van de wach ...


Word lid van de FNP Fryslân

IN BEELDStim 20 maart FNP Fryslân

Stim 20 maart FNP Fryslân. Fryslân.
Guon ha wol ris sein: Eigensinnich.
En dat kloppet. Wy pakke ús libben op eigen wize oan.

Meiïnoar. De hannen út ‘e bûse.
Dat dwaan wat it lânskip, de natoer ús mienskip nedich hat.
It goede behâlde.
Foarút buorkje!
En at it tsjinwierret, op ‘e nij besykje.

Eltse dei wurkje oan it moaiste lân fan ierde.
In iepen mienskip, solidêr mei de wrâld.
Falle, opstean, in eigen paad fine.
Om gouden medaljes te heljen.

Om leaf te hawwen.
Fan it Waad oant de Wâlden.

Foar famyljes, doarpsbewenners, de 11-stêden.
Foar prutsers en pielers.
Foar masters en juffers.

Lit ús libje.
Foar de stim fan Fryslân.

BLOGS EN PODCASTS


21-04-2021

Opinie: Bouw het Groene Hart maar vol!


“Noordelijk Nederland kenmerkt zich door de goede kwaliteit van de leefomgeving. De lucht is hier het schoonst van ...

08-03-2021

[FNPodcast] #7 - TK verkiezingen


De podcast van de FNP gaat in op maatschappelijke en politieke thema's. Een prettig gesprek voor tijdens het autorijden, ...

11-02-2021

Sturing over eigen leven en eigen omgeving.


Volgende week gaat het in de Staten van Fryslân over bestuurlijke vernieuwing. Als wij echt de bestuurlijke kracht ...


2021 FNP Fryslân - Disclaimer