FNP Fryslân
Yn byld

Oer de FNP

Wêr stiet de FNP foar? De Fryske Nasjonale Partij hâldt fan Fryslân, as provinsje fan it waad, de greiden, wetter, bosk. Fan skûtsjesilen, keatsen, dan dynamyk, rêst en aksje. In provinsje om grutsk op te wêzen. In film út 2010.
Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling