FNP Fryslân
Wetterskip Fryslân - Algemien Bestjoersleden

Sake van der Meer

Sake van der Meer 2015 lyts

AB lid

       

Wenplak: Koatstertille   

E-Post: sake.van.der.meer @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 232 506 19   Sake (1945) is ûndernimmer en riedslid foar de FNP yn Achtkarspelen. Hat as foarsitter fan Sportfiskerij Fryslân in protte mei wetter en it Wetterskip te meitsjen. Wol him graach ynsette foar in goed wetterbehear. Wetter en alles dat dêrmei gearhinget is fan grutte wearde foar de leefberens fan Fryslân.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling