FNP Fryslân
Wetterskip Fryslân - Algemien Bestjoersleden
Sake van der Meer
Sake van der Meer 2015 lyts

AB lid

       

Wenplak: Koatstertille   

E-Post: sake.van.der.meer @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 232 506 19   Jan van der Kooi
 Jan van der Kooi 2015 lyts

AB lid, Fraksjefoarsitter

         

Wenplak: Ryptsjerk      

E-Post: jan.van.der.kooi @fnp.frl

Tillefoan: 06 - 286 258 13

Twitter:  @ypeijsingel    
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling