FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje

Nijsbrief FNP-Steatefraksje july 2010

Net besunigje op Taal en Kultuer

 

Simmerfakânsje 2010

1 ferkiezingssied1  

 

De fraksjekeamer op it Provinsjehûs is sluten fan 12 july oant 22 augustus. De tillefoan wurdt dan net opnommen.

De E-post bliuwt wol iepen: fnp@sis.fryslan.nl  

Allegear in noflike simmerfakânsje tawinske !

 

 

Net besunigje op Taal en Kultuer 

 6 culturele20hoofdstad1  

 

Johannes Kramer oer ramt foar de Begrutting 2011: net besunigje op taal, kultuer en plattelân. Snije yn asfaltprojekten en amtlik apparaat.

 

Lês mear 

 

 

FNP oer Sintrale As: fan asfalt krije jo gjin bern 

 verkeer in 60km zone    

 

 

Koalysje set plan troch, basearre op efterhelle ynsichten

 

Lês mear

 

 

 

 

 

Fraksje wykein op It Amelân

 De jongste FNP ers  

It tradysjonele besinningswykein fan de fraksje wie dit jier fan 11 oant 13 juny.

 

Lês mear 

 

 

Steaten befestigje nochris: gjin posityf advys oer weryndieling

 Earste Keamer  

Wat woe de deputearre yn de Earste Keamer?

 

Lês mear

 

 

Pealrot en polityk

 skea troch pealrot  

Op 30 juny is in PvdA inisjatyf oer de pealrot oannaam yn de Steaten. De FNP hie wat oars foar eagen. 

 

Lês mear

 

 

 De geande en kommende FNP man yn PS

 Auke portret ynhammerjen  

Auke Bijlsma beedige as steatelid foar de FNP; hy hat it stokje oernaam fan Marten van der Veen.

 

Lês mear

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling