FNP Fryslân
Provinsjale Steaten - Nijsbrief Steatefraksje

Annigje Toering fise-foarsitter Provinsjale Steaten

Provinsjale Steaten hawwe FNP-steatelid Annigje Toering keazen ta fise foarsitter fan de Fryske Steaten. De kandidatuer fan Annigje Toering is steld op foardracht fan FNP, PvdA, CDA en ChristenUnie, neidat PvdA en CDA harren kandidaten foar de gearkomste wer ynlutsen hiene. De beneaming fûn dêrnei by akklamaasje plak. Frou Toering folget yn dizze funksje Geart Benedictus (CDA) op dy't lid fan de Earste Keamer wurden is.

 

Provinsjale Steaten hawwe FNP-steatelid Annigje Toering keazen ta fise foarsitter fan de Fryske Steaten. De kandidatuer fan Annigje Toering is steld op foardracht fan FNP, PvdA, CDA en ChristenUnie, neidat PvdA en CDA harren kandidaten foar de gearkomste wer ynlutsen hiene. De beneaming fûn dêrnei by akklamaasje plak. Frou Toering folget yn dizze funksje Geart Benedictus (CDA) op dy't lid fan de Earste Keamer wurden is.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling