FNP Fryslân
Ôfdielings - Sudwest Fryslân

Súdwest Fryslân

  Webside : sudwestfryslan.fnp.frl

 Facebook: facebook.com/FnpSudwestFryslan

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Anke de Boer (kontakt persoan) WARKUM
0515-541997 anke.de.boer@fnp.frl
       
Durk Stoker (riedslid   KOUDUM  0514-522497  durk.stoker@fnp.frl
Sicco Rypma (riedslid) BLAUHÛS 0515-579476 sicco.rypma@fnp.frl
Corry Bergstra-Veldhuis (riedslid)
SNITS

0515-418332 

corry.bergstra@fnp.frl

Tsjerk Bouwhuis (riedslid)
TOPPENHUZEN
06 57760825
tsjerk.bouwhuis@fnp.frl
Douwe Blom (riedslid) DRYLTS
06-15122196 douwe.blom@fnp.frl  

Werom nei de kaartFNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling