FNP Fryslân
Ôfdielings - Ljouwert

Ljouwert

  Webside:  ljouwert.fnp.frl

 Facebook: facebook.com/fnpljouwert

 

Namme: Plak: Tillefoan: E-post:
Jantsje Heeringa (kontakt persoan) LJOUWERT  

jantsje.heeringa@fnp.frl

     

   

Jan Willem Tuininga (riedslid)
STIENS
058-2575160 jan-willem.tuininga.frl
Lyda Veldstra-Lantinga (riedslid)
GROU
0566-624360
lyda.veldstra@fnp.frl

Werom nei de kaartFNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling