FNP Fryslân
Nijs

In superkampanje yn 6 bylden

De ferkiezingskampanje sit der hast op. Wat in enerzjy en betrouwen! Noch ien kear it bêste fan de FNP-kampanje. Yn 6 bylden.

1. Ik ❤ karbydsjitten - 31 desimber '18

Stipe foar doarpstradysjes

Op âldjiersdei socht de FNP sa'n 40 karbydploegen op. Oaljebollen en omtinken as stipe foar de tradysje fan it karbydsjitten. [LINK] nei de foto's.

 

2. Fris it nije jier yn - 5 jannewaris '19
Kampanjestart yn Boalsert

De nijjiersbuorrel fan de FNP krige in gouden rântsje. Leden fan alle ôfdielings krigen de fernijde webside en it nije logo te sjen. Dêr kaam de 'swing' der yn! [LINK] nei de foto's.


3. Ús eigen radiostasjon! - 21 febrewaris '19

FNPodcast: De stim fan Fryslân

We makken podcasts oer aktuele ûnderwerpen. Mei ferskaten Friezen oan tafel. Harkje se hjir wer werom!


4. Swinge mei de FNP - 15 maart '19

De Jûn foar Fryslân wie GEWELDICH!

Rom 200 jongeren giene út it dak. Sans Souci trille der oer. "It wie geweldich" sei de Fryske Vlogger [LINK HJIR] As filmke Omrop [LINK HJIR]. As ús foto's! [LINK].

 

5. (T) Sjoch faklju! - 18 jannewaris '19

Fryske faklju krigen grutte romte yn ambachtsdoarp de Jouwer

Corlienke de Jong joech de fakminsken de wurdearring dy't se fertsjinje. FOTO'S


6. Jo stim op de FNP - 20 maart '19

Sybrandabuorren hjoed

Doch lykas listlûker Johannes Kramer en stim FNP! Wêrom? Dêrom [LINK].


Oanhingsel(s):
FNP_De_jn_fan_Frysln_pdfgrafie_1531908153.jpg
karbyd.jpg.jpeg
FNP_Kampanjestart_5119_pdfgrafie05226.jpg
podcast.jpg
FNP_De_jn_fan_Frysln_pdfgrafie_153199500.jpg
18119_F.N.P_Joure_pdfgrafie4596.jpg
Stim_op_20_maart.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling