FNP Fryslân
Ferkiezingen - Wetterskip Fryslân 2008

FNP-ferkiezingsprogram foar de Wetterskipsferkiezings 2008

FNP-ferkiezingsprogram foar de

bestjoersferkiezings 2008 fan Wetterskip Fryslân

De FNP docht yn novimber mei oan de bestjoersferkiezings 2008 fan Wetterskip Fryslân. Yn ús beliedsprogram fan 2007 stiet ús stânpunt te lêzen oer Wetterskip Fryslân. We herhelje dat hjir en hawwe dat no útwreide mei in útfieringsprogram. Lês ús programma

Nederlandstalig programmaWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling