FNP Fryslân
Ferkiezingen - Provinsjale Steaten 2015

De FNP, het Fries en Fatsoen

Te Gast Johannes Kramer 17 februari 2015

Johannes Kramer 2015 lyts     

Reactie op LC redacteur Van der Meulen 

 

Afgelopen maandag sprak ik Fries tijdens een verkiezingsdebat op de Thorbecke Academie. Vooraf was de organisatie door ons per mail gevraagd of Fries spreken een probleem was. Het antwoord was: geen probleem. Er waren zo'n honderd aanwezigen. Van de acht sprekers was ik de enige die het Fries gebruikte. Eén studente vroeg of ik Nederlands wilde spreken. Ik heb uitgelegd waarom ik Fries sprak. Daarop kreeg ik applaus van een gedeelte van het publiek. Eén andere student werd daarop zo kwaad, dat hij de zaal verliet. De gespreksleider vertaalde vervolgens samenvattend mijn bijdragen en het debat verliep zonder verdere problemen.

 

Johannes Kramer, lijsttrekker FNP

Reactie? Mail johannes.kramer@fnp.frl

 

 

Desondanks ben ik door een redacteur van deze krant afgelopen zaterdag hiervoor tot onfatsoenlijk en ongastvrij bestempeld. Ik vind dat onbegrijpelijk voor een krant die zelf ook het Fries gebruikt en daar actief en positief aan bijdraagt. Taal is niet alleen een communicatiemiddel. Taal is identificatie. Taal is emotie.

 

Door Fries te spreken kan het zijn dat een aantal mensen mij niet verstaat en niet op de FNP zal stemmen. Maar dat is een risico dat ik bewust neem. Er zijn al genoeg politici die omwille van de kiezersgunst afstand van hun uitgangspunten nemen.

 

Voor de FNP is een actief gebruik van het Fries een politieke hoeksteen. Al meer dan 50 jaar. Die taal mag en kan wat ons betreft gebruikt worden. Natuurlijk is er een spanning tussen je boodschap, de taal de je gebruikt en hoe dat wordt ontvangen door anderen.

Als FNP gebruiken we ook het Nederlands. Om onze boodschap te ondersteunen. We gaan er linich mee om. Daarom gebruik ik nu ook het Nederlands. En er zijn altijd wel mensen in een zaal die het Fries minder goed kunnen volgen. Hoe daar mee om te gaan?

 

Mijn afweging was als volgt. Ik ben lijsttrekker van een partij die een actief gebruik van het Fries in het openbaar voorstaat en dat ook in woord en daad uitdraagt. De organisatie gaf vooraf aan dat Fries geen probleem was. De discussieleider vertaalde mijn bijdrage. Daarom koos ik voor Fries en sta ik daarvoor. Dat bedoel ik ook met ‘politieke daad'. You need to walk like you talk. Ook in verkiezingstijd.

 

Mensen die dat niet helemaal kunnen volgen kunnen mij altijd aanspreken en krijgen dan achteraf in hun eigen taal antwoord. Ons verkiezingsprogram is in het Nederlands beschikbaar. Achteraf blijkt meestal dat mensen die bezwaar maken helemaal niet geïnteresseerd zijn in wat ik zeg, ze willen gewoon geen Fries horen.

 

Als het zogenaamde fatsoen van Phillipus van der Meulen de norm was geweest, dan lag het Fries nu op de mestvaalt. Dan was er geen kneppelfreed geweest, geen mogelijkheid om Fries te spreken in raden en staten, geen Omrop Fryslân en geen drietalige scholen. En heel veel andere zaken, die nu normaal zijn, maar 150 jaar geleden nog absoluut onfatsoenlijk.

 

Fries spreken tijdens verkiezingsdebatten mag. Daar mag je natuurlijk kritiek op hebben. Is Fries spreken altijd wel zo verstandig? Misschien niet. Is het onhandig? Soms. Is het principieel? Ja. Maar is het onfatsoenlijk? Nooit!

 

 

Dit artikel is eerder gepubliceerd als Te Gast in de LC van 17 februari 2015

 


Oanhingsel(s):
LC 14 feb 2015 - Van der Meulen - FNP Fries en Fatsoen
_FRL4957_lowres.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling