FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2018

Tytsjerksteradiel: Fotosessy

Omdat der dochs wol fotomateriaal wêze moat foar de ferkiezingskampanje binne de earste sân kandidaten op paad west.

Sneon 13 jannewaris wie it eins gjin helder waar mar it wie droech en de ôfspraak wie makke dus... op paad. Rommert Dijk wie krekt oan syn knibbel operearre dat hy wie der op krukken!

Men is de hiele gemeente troch west om by objekten foto's te meitsjen dy't by ús sân kearnwearden passe. Dêrom ek de earste sân fan de list.

Op facebook sil ien en oar presintearre wurde.

Hjirûnder twa foto's fan it barren.

 

DSC04835

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC04838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling