FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Ljouwert: Parseberjocht kandidatenlist FNP Ljouwert

OP 31 maaie is troch de Algemiene Lede Gearkomste fan de FNP Louwert, Ljouwerteradiel en Littenseradiel-Noard de kandidatelist foar de ferkiezings fan 22 novimber 2017 troch stimming fêststeld. Der wiene 86 leden op dizze gearkomste in Hotel Duhoux yn Wurdum.

1ste 5 fan de list foar FNP Ljouwert 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boppeste fiif: f.l.n.r. Folkert Dykstra, Auke Kleefstra, Hinke Roorda, Jan-Willem Tuininga en Lyda Veldstra-Lantinga.

 


 

Hjirûnder yn de download it parseberjocht oer de kandidatenlist en de motifaasje fan de de earste 5 kandidaten.

 


Oanhingsel(s):
Kandidatenlist 2017 FNP Ljouwert


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling