FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2017

Ljouwert: It mystearje fan de ferdwûne ferkiezingspoosters

Ofrûne wykein kamen der meldingen dat poosters fan de FNP fan de ferkiezingsboerden yn de gemeente Ljowert ferdwûn wienen. It is noch net dúdlik wat der mei de poosters bard is. Radio Omrop Fryslân en televyzje Omrop Leo ynterviewde ús listlûker Jan-Willem Tuininga hjiroer.

Yn de taheakke it tillefysje interview.

Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling