FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2014

Kollumerlân: Jan Benedictus fan Boelensloane wethâlderskandidaat FNP-Kollumerlân

It bestjoer fan FNP-Kollumerlân c.a. hat Jan Benedictus fan Boelensloane keazen as kandidaat- wethâlder. Ôfhinklik fan de ferkiezingen en de kolleezjeûnderhannelingen kin hy oan it wurk as FNP-wethâlder yn Gemeente Kollumerlân c.a.

 
foto Jan Benedictus
Jan Benedictus

Jan Benedictus is 58 jier en hat de lêste 4 jier wethâlder west yn Skarsterlân, de gemeentedy't opgien is yn De Fryske Marren.

Nei syn oplieding yn Wageningen wie hy dosint, teamlieder en lokaasjedirekteur yn it middelbier lânbou-ûnderwiis yn Fryslân. Dêrnjonken hat hy ûndermear aktyf west as bestjoerder yn it leger ûnderwiis, it doarpshûs en yn de polityk yn Achtkarspelen; hy wie dêr ek 8 jier riedslid.

 

FNP-Kollumerlân hat mei fanwege de drege gemeentlike sitwaasje de kar makke foar in kandidaat mei in goed stik ûnderfining.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling