FNP Fryslân
Ferkiezingen - Gemeenterieden 2010

TV spot gemeenterieden 2010

Dizze spot ferwiist nei de Fryske kwaliteiten grien, romte en natuer. It is in útwurking fan de 7e Kearnwearde fan de FNP: duorsumens.

Klik hjir nei de Kearnwearden fan de FNP.

 

 

 Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling