FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Hegere kosten yn fúzjegemeenten

Yn it nije regearakkoart wurdt útgien fan in kostenbesparring troch opskaling fan gemeenten. Dat dit útgongspunt net doocht hawwe Maarten Allers en Bieuwe Geertsema fan it COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) ûndersocht. Sy fertelle har ferhaal yn in artikel op mejudice.nl

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II bevatte een even verrassend als revolutionair voornemen: gemeenten moeten drastisch worden opgeschaald, tot bestuurlijke eenheden van minstens 100.000 inwoners. Een belangrijke reden om dit te willen is de vermeende forse besparing die dit oplevert. De ingeboekte besparingen zijn echter nergens op gebaseerd volgens de Groningse economen Allers en Geertsema. Het afgelopen decennium stegen de kosten in fusiegemeenten juist sterker dan in niet-fuserende gemeenten.

 

 

Klik hjirre om it hiele artikel te lêzen.
Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling