FNP Fryslân
Dossiers - Weryndieling

Fisy Kolleezje DS op lokaal bestjoer Súdeast-Fryslân en Waadeilannen

Waadeilannen kwetsber; yn Súdeast 'gjin ynterne needsaak, gjin urginsje en gjin draachflak foar weryndieling'

It Kolleezje fan Deputearre Steaten hat syn fisy op it lokaal bestjoer fan Súdeast-Fryslân en de Waadeilannen publisearre.

 

Klik hjir foar it folsleine dokumint en oare ynformaasje fan de provinsje oer de weryndieling.

 

 

Oangeande de Waadeilannen konkludearret it Kolleezje:

 

'Indien we de inwoneraantallen en bestuurskracht van de individuele eilanden beschouwen ligt de conclusie voor de hand dat dit geen toekomstbestendige zelfstandige gemeenten kunnen zijn. Naar onze mening zijn er echter overwegingen die tot een andere conclusie leiden.

 

Naar onze mening is het noodzakelijk dat er gezamenlijk fors wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke regie vanuit het centrale VAST-kantoor. Wellicht dat een intensievere samenwerking van het collectief met gemeenten op het vasteland kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de eilandgemeenten.

 

Wij zijn van opvatting dat het welslagen van het samenwerkingsverband voorwaardelijk is voor het kunnen behouden van de bestuurlijke zelfstandigheid. Daarom zullen wij de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Tegen deze achtergrond zien wij op dit moment geen aanleiding een andere bestuurlijke indeling van de eilanden na te streven.'

 

 

Oer de Súdeasthoeke fan ús provinsje stiet it folgjende te lêzen:

 

'De vijf bestaande gemeenten in het zuidoosten van onze provincie zijn verschillend in inwoneraantallen (van 26.000 tot 55.000) en verschillend van karakter (3 plattelandsgemeenten en 2 gemeenten met een stedelijke kern). Het zijn stuk voor stuk robuuste gemeenten met voldoende bestuurskracht voor de nabije toekomst en er is derhalve geen intrinsieke noodzaak (zoals in het Noorden van onze provincie wel geldt) om de lokaal-bestuurlijke inrichting ingrijpend te wijzigen.

 

Ook getoetst aan de belangrijkste criteria die het ministerie van BZK hanteert bij voorgestelde herindelingen (draagvlak, interne noodzaak, urgentie) zien wij op dit moment geen aanleiding en geen mogelijkheid om aan de zelfstandigheid van de betrokken vijf gemeenten voor de komende jaren te tornen. Er is geen interne noodzaak, geen urgentie en het draagvlak voor een herindeling is uitermate gering.'Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling