FNP Fryslân
Dossiers - Partijdichter

Us boechbyd

Doutzen, boechbyld fan it Fryske cruiseskip,
brûst de oseanen oer
mei 't frisse aureoal fan seelucht
sylt sy op 'e dacron toer
fan 't wapperjend ‘Victoria 's Secret',
weagjend foar de lange doer.

Doutzen, show de wrâld de Fryske sjarme
fan ús hiel gewoane jol
dy't sylt fan Akkrum nei Terherne
mei in wynkrêft fiif foar fol
en as de boer dan ek noch jarret,
spylje dan dyn Fryske rol.Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling