FNP Fryslân
Bûsboekje

FNP-OSF Diskusjejûn referindum Sleepwet

Fan 19:15 oant 23:00
Lokaasje: De Koningshof, It Hearrenfean


De FNP organisearret yn de mande mei de OSF in diskusjejûn oer de sleepwet. Hjirby giet it net sasear om wa’t gelyk hat, mar om it foarmjen fan in eigen oardiel hjiroer. 

 

 Sprekkers:
-Arend Jan Boekestijn, âld- twadde keamerlid en foarstanner fan ‘e sleepwet
-Sandra Rottenberg, skriuwster en histoarika (en sus fan âld-PvdA foarsitter Felix) en tsjinstanner fan ‘e sleepwet.

 

 

Nijsgjirrich? Jo binne fan herte wolkom. 

 

Lês hjir it folsleine programWerom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling