FNP Fryslân
Bûsboekje
17-10-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

17-10-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 20:15 oant 21:15
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

03-10-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 21:45
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

26-09-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

12-09-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

12-09-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 20:10 oant 21:40
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-09-2018 - Steatemerk
Fan 16:30 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

05-09-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-09-2018 - Omjouwingsfisy-dei
Fan 10:30 oant 16:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

20-08-2018 - Simmersluting 2018
Fan 20 july oant en mei 3 septimber
Lokaasje: Partijhûs en fraksjekeamer FNP Provinsjehûs

18-07-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

11-07-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

04-07-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

04-07-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

27-06-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

20-06-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

13-06-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

05-06-2018 - Harksit ynpassingsplan wynpark Nij Hiddum Houw
Fan 190:00 oant 20:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

25-05-2018 - Algemiene Ledegearkomste FNP
Fan 20:00 oant 23:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux, Wurdum

23-05-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 22:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

16-05-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 18:30 oant 19:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

09-05-2018 - Steatemerk
Fan 16:00 oant 17:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

09-05-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 13:00 oant 15:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

09-05-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend 2
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

25-04-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

18-04-2018 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

11-04-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

11-04-2018 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

10-04-2018 - Harksit adaptive maatregels N358 De Skieding
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: gemeentehûs Achtkarspelen, Bûtenpost

05-04-2018 - Harksit hurdfarren Burgumermar
Fan 19:00 oant 22:00
Lokaasje: gemeentehûs Tytsjerksteradiel, Burgum

28-03-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 15:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

21-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden
Fan 7:30 oant 21:00
Lokaasje: alle stimburo's

14-03-2018 - Steatekommisje
Fan 13:00 oant 15:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-03-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

07-03-2018 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 22:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

01-03-2018 - FNP-OSF Diskusjejûn referindum Sleepwet
Fan 19:15 oant 23:00
Lokaasje: De Koningshof, It Hearrenfean

21-02-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

07-02-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant op it Provinsjehûs

07-02-2018 - Steatekommisje
Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

24-01-2018 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 18:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

10-01-2018 - Steatekommisje (oardielsfoarmjend)
Fan 19:00 oant 21:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

10-01-2018 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

20-12-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 17:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

13-12-2017 - Steatekommisje (oardielfoarmjend)
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

07-12-2017 - Harksit Weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslân
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

24-11-2017 - Algemiene Ledegearkomste FNP
Fan 20:00 oant 22:00
Lokaasje: Boppeseal Duhoux te Wurdum

22-11-2017 - Ferkiezing gemeenterieden weryndieling Ljouwert, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân
Fan 7:30 oant 21:00
Lokaasje: Alle stimburo's

22-11-2017 - Steatekommisje - oardielfoarmjend
Fan 19:00 oant 21:00
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

15-11-2017 - Steatemerk
Fan 17:00 oant 18:00
Lokaasje: Bedriuwsrestaurant, Provinsjehûs

15-11-2017 - Steatekommisje - byldfoarmjend
Fan 19:00 oant 20:30
Lokaasje: Kommisjeseal op it Provinsjehûs

08-11-2017 - Provinsjale Steaten
Fan 10:00 oant 16:00
Lokaasje: Steateseal op it Provinsjehûs

Argyf

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling