FNP Fryslân
Bloch

[FNPodcast] #1 - HaFaBra mei û.o. Corlienke de Jong, AnnaMartha van der Meij

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

Seizoen 2019, ôflevering 1

Yn dizze ‘FNPodcast’ besprekt FNP-fraksjefoarsitter Corlienke de Jong de útdagings fan de Fryske korpsen mei belutsenen út ’e wrâld fan de ‘Hafabra’.


Oanhingsel(s):
Corlienke_de_Jong_bloch_330.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling