FNP Fryslân
Bloch

[FNPodcast] #3 - Biolanbou

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd!

Seizoen 2019, ôflevering 3

Yn dizze FNPodcast praat listlûker Johannes Kramer mei partijgenoaten dy’t kritysk binne oer omskeakeljen nei folslein biologysk buorkjen.

 

Presintaasje: Jan Arendz
Produksje: Alec Meijerink 


Oanhingsel(s):
JohannesK.jpg


Werom nei oersicht

FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân Frysk
FNP Fryslân Nederlands
FNP Fryslân English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling